Zaprawy / kleje ogniotrwałe

Zaprawy do łączenia cegieł dzielimy na dwie grupy: wiążące na powietrzu oraz wiążące pod wpływem temperatury. Pierwsze z nich występują w formie wymieszanych na gotowo mas oraz jak sama nazwa wskazuje wiążą na powietrzu, drugie natomiast występują w formie sypkiej, do wymieszania z wodą, wiążą pod wpływem ciepła.

Firma Vitcas produkuje szeroką gamę zapraw ogniotrwałych wiążących na powietrzu przeznaczonych do różnego rodzaju zastosowań w tym łączenia cegieł wysokoglinowych, szamotowych oraz izolacyjnych.

Zaprawy wymieszane na gotowo przeznaczone są do łączenia na cienkiej spoinie 3-5mm. Ważne jest by odpowiednio dobrać wytrzymałość zaprawy do wytrzymałości cegły. Jeśli spoina jest słabsza niż cegły, wówczas pęknięcia będą występowały w spoinach. Jeśli spoina jest mocniejsza niż cegły, wtedy  cegły będą miały tendencję do pękania.